Lịch thi

Điểm tin

CÁC KÌ THI ÖSD (A2, B1, B2) – NĂM 2021 tại Khoa tiếng Đức, Đại học Hà Nội

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC TIẾNG ĐỨC QUỐC TẾ ÖSD – NĂM 2021 Lịch thi Thời gian thi Hạn đăng kí Đợt 1 21. – 23.01.2021 12.01.2021 Đợt 2 18. – 20.03.2021 09.03.2021 Đợt 3 22. – 24.04.2021 13.04.2021 Đợt 4 20. – 23.05.2021 11.05.2021 Đợt 5 24. – 26.06.2021 […]

Điểm tin

LỊCH THI TIẾNG ĐỨC VIỆN GOETHE NĂM 2021

LỊCH THI TIẾNG ĐỨC VIỆN GOETHE NĂM 2021 Kỳ thi SD1 – A1 và kỳ thi A2 tiếng Đức   Ngày thi Hạn cuối đăng kí trực tiếp Hạn cuối đăng kí online 05.-06.01.2021 18.12.2020 16.12.2020 23.-24.02.2021 26.01.2021 22.01.2021 23.-24.03.2021 10.03.2021 08.03.2021 13.-14.04.2021 31.03.2021 29.03.2021 11.-12.05.2021 26.04.2021 22.04.2021 29.-30.06.2021 16.06.2021 14.06.2021 20.-21.07.2021 07.07.2021 05.07.2021 24.-25.08.2021 […]

Lịch thi

CÁC KÌ THI ÖSD (A2, B1, B2) – NĂM 2020 tại Khoa tiếng Đức, Đại học Hà Nội

CÁC KÌ THI ÖSD (A2, B1, B2) – NĂM 2020 tại Khoa tiếng Đức, Đại học Hà Nội   Đợt thi Thời gian thi Hạn Đăng kí Đợt 1 20. – 23.02.2020 13.02.2020 Đợt 2 05. – 08.03.2020 27.02.2020 Đợt 3 02. – 05.04.2020 26.03.2020 Đợt 4 05. – 09.05.2020 30.04.2020 Đợt 5 18. – […]

Lịch thi

LỊCH THI TIẾNG ĐỨC VIỆN GOETHE NĂM 2020

LỊCH THI TIẾNG ĐỨC VIỆN GOETHE NĂM 2020   Kỳ thi SD1 – A1 và kỳ thi A2 tiếng Đức   NGÀY THI HẠN CUỐI ĐĂNG KÝ THI TRỰC TIẾP HẠN CUỐI ĐĂNG KÝ THI ONLINE 02.+ 03.01.2020 19.12.2019 16.12.2019 11.-12.02.2020 03.02.2020 15.01.2020 10.-11.03.2020 02.03.2020 26.02.2020 14.-15.04.2020 06.04.2020 31.03.2020 12.-13.05.2020 04.05.2020 27.04.2020 09.-10.06.2020 29.05.2020 26.05.2020 […]

HỌC TIẾNG ĐỨC

LỊCH THI VIỆN GOETHE HÀ NỘI NĂM 2019

Lịch Thi Viện Goethe Hà Nội Năm 2019 Kỳ thi SD1 – A1 và kỳ thi A2 tiếng Đức NGÀY THI HẠN CUỐI ĐĂNG KÝ TRỰC TIẾP HẠN CUỐI ĐĂNG KÝ ONLINE 13.-14.0316.-17.04 14.-15.05 03.-04.06 16.-17.07 08.-09.08 03.-04.09 16.-17.10 13.-14.11 11.-12.12 05.0305.04 06.05 24.05 08.07 31.07 23.08 08.10 05.11 27.11 28.0202.04 02.05 21.05 03.07 26.07 […]

HỌC TIẾNG ĐỨC

LỊCH THI TIẾNG ĐỨC HANU TRONG NĂM 2019

  CÁC KÌ THI ÖSD (A2, B1, B2) – NĂM 2019 tại Khoa tiếng Đức, Đại học Hà Nội     Thời gian thi Hạn đăng kí Đợt 1 17. – 20.01.2019 08.01.2019 Đợt 2 07. – 10.03.2019 26.02.2019 Đợt 3 18. – 21.04.2019 09.04.2019 Đợt 4 30.05 – 02.06.2019 21.05.2019 Đợt 5 15. – […]

Call: 0917795858