Tháng Bảy, 2022

Cẩm nang du học nghề Đức

MỘT SỐ THỦ TỤC PHẢI LÀM KHI ĐẶT CHÂN ĐẾN NƯỚC ĐỨC

MỘT SỐ THỦ TỤC PHẢI LÀM KHI BẮT ĐẦU ĐẾN NƯỚC ĐỨC Một trong những việc đầu tiên bạn cần làm  đặt chân sang Đức đó chính là đăng ký tạm trú. Việc đăng kí tạm trú trước hết cần phải có nhà ở, việc tìm nhà thường khá mất nhiều thời gian, đặc biệt […]

Call: 0917795858