CÁC KÌ THI ÖSD (A2, B1, B2) – NĂM 2020 tại Khoa tiếng Đức, Đại học Hà Nội

  Đợt thi Thời gian thi Hạn Đăng kí
Đợt 1 20. – 23.02.2020 13.02.2020
Đợt 2 05. – 08.03.2020 27.02.2020
Đợt 3 02. – 05.04.2020 26.03.2020
Đợt 4 05. – 09.05.2020 30.04.2020
Đợt 5 18. – 21.06.2020 11.06.2020
Đợt 6 20. – 24.08.2020 13.08.2020
Đợt 7 01. – 04.10.2020 24.09.2020
Đợt 8 12. – 15.11.2020 05.11.2020
Đợt 9 17. – 20.12.2020 10.12.2020

• Lệ phí thi:

✓ Thi A2: 650.000VNĐ/Nói & 1.650.000VNĐ/Đọc, Nghe, Viết = 2.300.000 VNĐ
✓ Thi B1: 800.000 VNĐ/kỹ năng = 3.200.000 VNĐ/4 kỹ năng
✓ Thi B2: 900.000VNĐ/ Nói & 2.600.000VNĐ/Đọc, Nghe, Viết = 3.500.000 VNĐ

✓ Đăng kí thi tại phòng 517, nhà C, Khoa tiếng Đức, Đại học Hà Nội vào chiều thứ 3,5 hàng tuần
✓ Cô Lương Thị Mai Hương (chiều thứ 3: 13h00-16h00); số điện thoại: 093.687.9696
✓ Cô Nguyễn Thị Lan (chiều thứ 5: 13h00 – 16h00); số điện thoại: 097.357.1241

Thời gian tiếp nhận đăng kí: Từ nay đến 01 tuần trước mỗi kì thi. Để đảm bảo chất lượng kì thi, chúng
tôi chỉ có thể nhận một số lượng thí sinh có hạn. Việc tiếp nhận đăng kí sẽ xét theo trình tự thời gian, ưu
tiên các thí sinh đăng kí thi sớm.
Các kì thi ÖSD tại Đại học Hà Nội không được hoàn, hủy, chuyển đổi dưới bất cứ hình thức nào.
Khi đi đăng kí thi thí sinh bắt buộc phải mang theo những giấy tờ sau:
✓ Hộ chiếu bản gốc hoặc bản phô tô công chứng
✓ Điền đầy đủ thông tin và dán ảnh 3 x4 ở cả 02 Phiếu đăng ký dự thi và Thẻ dự thi.
✓ Nộp kèm theo 02 bản phô tô trang có thông tin cá nhân trên hộ chiếu, không cần công chứng.
Khi đi thi thí sinh BẮT BUỘC mang theo HỘ CHIẾU bản gốc hoặc bản phô tô công chứng
và THẺ DỰ THI dán ảnh có đóng dấu của ÖSD.

Nguồn: de.hanu.vn