HỌC TIẾNG ĐỨC

Chia sẻ kinh nghiệm

Hệ thống giáo dục phân tầng tại Đức 2022: Phân biệt RealSchule, Hauptschule & Gymnasa

Đức sở hữu giáo dục chất lượng cao và là chiếc nôi văn hoá sản sinh ra nhiều nhân tài trong các lĩnh vực. Khác với nhiều quốc gia có nhiều hệ thống trường trung học, Đức có hệ thống giáo dục phân tầng gồm nhiều mô hình trường trung học với tính chất, chất […]

HỌC TIẾNG ĐỨC

LỊCH THI VIỆN GOETHE HÀ NỘI NĂM 2019

Lịch Thi Viện Goethe Hà Nội Năm 2019 Kỳ thi SD1 – A1 và kỳ thi A2 tiếng Đức NGÀY THI HẠN CUỐI ĐĂNG KÝ TRỰC TIẾP HẠN CUỐI ĐĂNG KÝ ONLINE 13.-14.0316.-17.04 14.-15.05 03.-04.06 16.-17.07 08.-09.08 03.-04.09 16.-17.10 13.-14.11 11.-12.12 05.0305.04 06.05 24.05 08.07 31.07 23.08 08.10 05.11 27.11 28.0202.04 02.05 21.05 03.07 26.07 […]

HỌC TIẾNG ĐỨC

LỊCH THI TIẾNG ĐỨC HANU TRONG NĂM 2019

  CÁC KÌ THI ÖSD (A2, B1, B2) – NĂM 2019 tại Khoa tiếng Đức, Đại học Hà Nội     Thời gian thi Hạn đăng kí Đợt 1 17. – 20.01.2019 08.01.2019 Đợt 2 07. – 10.03.2019 26.02.2019 Đợt 3 18. – 21.04.2019 09.04.2019 Đợt 4 30.05 – 02.06.2019 21.05.2019 Đợt 5 15. – […]

Call: 0917795858