HỌC TIẾNG ĐỨC

HỌC TIẾNG ĐỨC

LỊCH THI VIỆN GOETHE HÀ NỘI NĂM 2019

Lịch Thi Viện Goethe Hà Nội Năm 2019 Kỳ thi SD1 – A1 và kỳ thi A2 tiếng Đức NGÀY THI HẠN CUỐI ĐĂNG KÝ TRỰC TIẾP HẠN CUỐI ĐĂNG KÝ ONLINE 13.-14.0316.-17.04 14.-15.05 03.-04.06 16.-17.07 08.-09.08 03.-04.09 16.-17.10 13.-14.11 11.-12.12 05.0305.04 06.05 24.05 08.07 31.07 23.08 08.10 05.11 27.11 28.0202.04 02.05 21.05 03.07 26.07 […]

HỌC TIẾNG ĐỨC

LỊCH THI TIẾNG ĐỨC HANU TRONG NĂM 2019

  CÁC KÌ THI ÖSD (A2, B1, B2) – NĂM 2019 tại Khoa tiếng Đức, Đại học Hà Nội     Thời gian thi Hạn đăng kí Đợt 1 17. – 20.01.2019 08.01.2019 Đợt 2 07. – 10.03.2019 26.02.2019 Đợt 3 18. – 21.04.2019 09.04.2019 Đợt 4 30.05 – 02.06.2019 21.05.2019 Đợt 5 15. – […]

Call: 0917795858