Tháng Mười, 2020

Điểm tin

HỘI THẢO DU HỌC NGHỀ ĐIỀU DƯỠNG TẠI CHLB ĐỨC

CAO ĐẲNG Y TẾ QUẢNG BÌNH NGÀY MƯA GIÓ – HỘI THẢO DU HỌC NGHỀ ĐỨC THÀNH CÔNG RỰC RỠ  Ban Giám Hiệu Nhà Trường CĐ Y tế Quảng Bình đồng tổ chức Hội thảo cùng HSEdu               Nhằm cung cấp thông tin chính xác, kịp thời nhất tới […]

Call: 0917795858