Tháng Một, 2020

Điểm tin

LUẬT ĐỨC VÀ NHỮNG THAY ĐỔI QUAN TRỌNG TỪ NĂM 2020

Tổng quát Luật và Thuế Đức mới năm 2020   Mức lương tối thiểu tăng từ tháng 1.2020 Mức lương tối thiểu theo luật định sẽ tăng thêm 16 Cent kể từ ngày 01.01.2020 lên 9,35 Euro/1 giờ, ngoại trừ một số lĩnh vực có mức lương tối thiểu cao hơn gọi là Branchenmindestlohn. Áp dụng trở lại luật chứng chỉ […]

Call: 0917795858