CÁC KÌ THI ÖSD (A2, B1, B2) – NĂM 2021 tại Khoa tiếng Đức, Đại học Hà Nội

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC TIẾNG ĐỨC QUỐC TẾ ÖSD – NĂM 2021

 1. Lịch thi
Thời gian thi Hạn đăng kí
Đợt 1 21. – 23.01.2021 12.01.2021
Đợt 2 18. – 20.03.2021 09.03.2021
Đợt 3 22. – 24.04.2021 13.04.2021
Đợt 4 20. – 23.05.2021 11.05.2021
Đợt 5 24. – 26.06.2021 15.06.2021
Đợt 6 15. – 17.07.2021 06.07.2021
Đợt 7 26. – 28.08.2021 17.08.2021
Đợt 8 07. – 09.10.2021 28.09.2021
Đợt 9 11. – 13.11.2021 02.11.2021
Đợt 10 23. – 25.12.2021 14.12.2021

 

 1. Lệ phí thi
Chứng chỉ Phần thi Lệ phí theo kỹ năng (đồng) Tổng (đồng)
ZA2 Phần thi các kỹ năng viết 1.750.000 3.450.000
Phần thi nói 700.000
ZB1 Kỹ năng Đọc 850.000 3.400.000
Kỹ năng Nghe 850.000
Kỹ năng Viết 850.000
Kỹ năng Nói 850.000
ZB2 Phần thi các kỹ năng viết 2.800.000 3.800.000
Phần thi nói 1.000.000

 

 

 • Đăng ký thi
 • Đăng kí thi tại phòng 307, nhà D2, Khoa tiếng Đức, Đại học Hà Nội vào chiều thứ 3 hàng tuần 13h00 – 16h00.
 • Liên hệ: Cô Nguyễn Thị Lan, số điện thoại: 097.357.1241

Lưu Thu Trang,     số điện thoại:   0904439207

 • Thời gian tiếp nhận đăng kí: Dừng tiếp nhận đăng ký 01 tuần trước mỗi kì thi. Để đảm bảo  chất      lượng kì thi, chúng tôi chỉ có thể nhận một số lượng thí sinh có hạn. Việc tiếp nhận đăng kí sẽ xét theo trình tự thời gian, ưu tiên các thí sinh đăng kí thi sớm.
 • Các kì thi ÖSD tại Đại học Hà Nội không được hoàn, hủy, chuyển đổi dưới bất cứ hình thức nào.
 • Khi đi đăng kí thi thí sinh bắt buộc phải mang theo những giấy tờ sau:
 • Hộ chiếu bản gốc hoặc bản phô tô công chứng
 • Điền đầy đủ thông tin và dán ảnh 3 x4 ở cả 02 Phiếu đăng ký dự thi và Thẻ dự thi.
 • Nộp kèm theo 01 bản phô tô trang có thông tin cá nhân trên hộ chiếu, không cần công chứng.
 1. Báo điểm và cấp bằng
 • Thí sinh được thông báo điểm thi sớm nhất 3 tuần sau lịch thi; thời gian này có thể kéo dài tới 5 tuần;
 • Sau lịch thi từ 4 đến 6 tuần, thí sinh (thi đỗ) sẽ được nhận bằng.

Lưu ý:

 • Khi đi thi thí sinh BẮT BUỘC mang theo HỘ CHIẾU bản gốc hoặc bản phô tô công chứng và THẺ DỰ THI dán ảnh có đóng dấu của ÖSD.

Nguồn: de.hanu.vn

Call: 0917795858