Tháng Hai, 2024

Điểm tin

KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG ĐỨC K23

KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG ĐỨC TRÌNH ĐỘ A1 TẠI HSEDU Thời gian: thứ 5 ngày 29/02/2024 Hình thức học: Học trực tiếp tại Trung tâm ĐẶC BIỆT CHỈ CÓ TẠI HSEDU Hỗ trợ học thử trước khi đăng kí học chính thức Hỗ trợ nhà ở trong thời gian học thử đối với các bạn […]

Call: 0917795858