Dưới đây là một số thông tin hữu ích về kỳ thi tiếng Đức TELC dành cho các bạn sắp thi cũng như đang có dự định tham gia kỳ thi này:

1. Kỳ thi TELC (The European Language Certificates) là một kỳ thi đánh giá trình độ tiếng Đức theo tiêu chuẩn Khung Tham chiếu Chung Châu Âu về Ngôn ngữ (CEFR). Chứng chỉ TELC được công nhận rộng rãi ở Đức và nhiều quốc gia châu Âu khác, là một lợi thế cho việc học tập, xin việc và di cư.

2. Các cấp độ thi
– Kỳ thi TELC được tổ chức cho tất cả các trình độ tiếng Đức từ A1 đến C2. Mỗi cấp độ đánh giá một mức độ năng lực ngôn ngữ khác nhau, từ cơ bản đến nâng cao.
+ A1: Người mới bắt đầu
+ A2: Trình độ cơ bản
+ B1: Trình độ trung cấp
+ B2: Trình độ trung cấp trên
+ C1: Trình độ cao cấp
+ C2: Trình độ thành thạo

3. Cấu trúc bài thi
– Kỳ thi TELC được chia thành hai phần: phần thi viết (schriftlich) và phần thi nói (mündlich).
+ Phần thi viết bao gồm 3 kỹ năng: nghe, đọc và viết. Ba kỹ năng này được gộp chung làm một bài thi và không tính điểm riêng cho từng kỹ năng.
+ Phần thi nói được tổ chức theo hình thức thảo luận nhóm hoặc phỏng vấn cá nhân.

HSEdu luôn chú trọng bồi dưỡng đủ các kỹ năng có trong kỳ thi tiếng Đức TELC cho học viên

Để hiểu cụ thể hơn, các bạn hãy cùng đọc các thông tin về một kỳ thi Telc dành cho trình độ tiếng Đức B1 nhé:
– Thang điểm của một đề thi Telc B1 là 300. Để đạt được bằng B1, bạn phải đạt được ít nhất là 180 điểm. Trong đó bài thi viết phải đạt ít nhất 135 điểm và bài thi nói đạt ít nhất 45 điểm. Nếu bạn bị trượt bài thi viết hoặc thi nói, bạn có thể tham gia thi lại trong kỳ thi Telc tiếp theo.
– Kết quả đỗ, trượt không phụ thuộc vào điểm thi của từng kỹ năng riêng biệt, mà chỉ phụ thuộc vào tổng điểm của hai bài thi viết và nói. Ví dụ điểm thi phần đọc của bạn có thể thấp (VD. 15 điểm) nhưng nếu tổng điểm phần viết của bạn vẫn đạt 135 điểm thì bạn vẫn có thể đỗ.
– Mức điểm tương ứng với loại bằng:
+ 270–300 điểm ~ Bằng xuất sắc
+ 240–269,5 điểm ~ Bằng giỏi
+ 210–239,5 điểm ~ Bằng khá
+ 180–209,5 điểm ~ Bằng đạt

Các HSer đều đạt được kết quả tốt trong kỳ thi B1 tiếng Đức

– Một bài thi Telc B1 sẽ bao gồm 2 phần chính:

     Schriftliche Prüfung – phần thi viết trong 150 phút : gồm 4 phần nhỏ
1. Leseverstehen – đọc hiểu : bao gồm 3 kỹ năng nghe – đọc – viết gộp chung và ko tính điểm liệt cho từng kĩ năng này. (Tổng 3 kỹ năng này đạt 60% trở lên là đỗ). Phần này bao gồm 3 bài tập:
+ Bài 1: Nối tên tiêu đề phù hợp với đoạn text tương ứng.
+ Bài 2: Đọc một đoạn văn bản và chọn câu trả lời tương ứng với từng câu hỏi.
+ Bài 3: Nối quảng cáo tương ứng với tình huống phù hợp.

2. Sprachbaustein – từ vựng và ngữ pháp : gồm 2 bài tập ở dạng Multiple choice. Thí sinh sẽ phải chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống của hai bức thư.
Tổng thời gian cho phần đọc hiểu và trắc nghiệm từ vựng ngữ pháp sẽ là 90 phút.

3. Hörverstehen – nghe hiểu : gồm 3 bài tập ở dạng Đúng hoặc Sai. Bài tập đầu chỉ được nghe 1 lần, hai bài tiếp theo các bạn sẽ nghe 2 lần.

4. Schriftlicher Ausdruck (Brief) – viết thư : thí sinh sẽ nhận được một bức thư và nhiệm vụ là phải viết trả lời bức thư đó theo những luận điểm cho sẵn trong thời gian là 30 phút
– Thời gian nghỉ là 20 phút và sau đó sẽ bắt đầu phần thi nói với một thí sinh khác.

 Mündliche Prüfung – phần thi nói trong 15 phút gồm 3 phần:
1. Thí sinh sẽ hỏi Partner của mình dựa trên những chủ đề đã có sẵn như tên tuổi, quê quán, nghề nghiệp, sở thích,…, để có thể làm quen với nhau.
2. Mỗi người sẽ thuyết trình về một chủ đề cho sẵn.
3. Hai người sẽ phải cùng nhau lên kế hoạch cho một sự kiện nào đó, một buổi tiệc hoặc một buổi đi chơi.

( Nguồn bài viết: DAAD, WBS Training, Viện Đông á Việt Nam)