Đức là đất nước có nền giáo dục hiện đại bậc nhất thế giới: từ chất lượng giáo giục, phương pháp giảng dạy, chi phí thấp và triển vọng nghề nghiệp cao.

Nếu bạn mong muốn có cơ hội du học Đức 2023 thì đừng bỏ qua những điều kiện du học Đại học Đức mới nhất này nhé:

Điều kiện học Đại học tại Đức được cập nhật như sau:

Điều kiện 1: Tốt nghiệp THPT với Kết quả thi Kỳ thi Tốt nghiệp THPT, Học sinh được chuyển vào Dự bị Đại học dựa vào tổ hợp tự chọn đã thi, khi thỏa mãn các điều kiện sau:

– Trong Kỳ thi Tốt nghiệp THPT phải thi các môn thi độc lập: Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ cùng với một tổ hợp tự chọn “tổ hợp Khoa học Xã hội” hoặc “tổ hợp Khoa học Tự nhiên” bao gồm ba môn thi và
– Trung bình của sáu môn thi đó phải đạt ≥ 6,5 điểm và không môn thi nào < 4,0 điểm.

Điều kiện 2: Tốt nghiệp THPT và hoàn thành thành công một năm học Đại học cho phép Sinh viên được chuyển vào Dự bị Đại học trong cùng Ngành hoặc nhóm Ngành liên quan đã học Đại học tại Việt Nam, khi:

– Không thỏa mãn những điều kiện được nêu tại mục (1.) và
– Một năm Đại học đó được đào tạo theo một chương trình hệ chính quy của Việt Nam.

Điều kiện 3: Tốt nghiệp THPT và hoàn thành 02 hai năm học Đại học. Sinh viên được chuyển thẳng vào năm thứ nhất một Trường Đại học tại Đức (trong cùng Ngành hoặc nhóm Ngành liên quan đã học Đại học tại Việt Nam) khi:

– 02 năm Đại học đó được đào tạo theo một chương trình hệ chính quy của Việt Nam.
Bằng Tốt nghiệp THPT hoàn thành 02 năm học Đại học cho phép Sinh viên được chuyển vào Dự bị Đại học, khi:
– Muốn học một Ngành thuộc nhóm Ngành khác với Ngành đã học Đại học tại Việt Nam và
– 02 Đại học đó được đào tạo theo một chương trình hệ chính quy của Việt Nam.

Điều kiện 4: Bằng Tốt nghiệp THPT cùng với Chứng chỉ DSD I hoặc DSD II cho phép Học sinh được chuyển vào Dự bị Đại học cho mọi Ngành, khi thỏa mãn các điều kiện sau:

– Trong Kỳ thi Tốt nghiệp THPT phải thi các môn thi độc lập: Ngữ Văn, Toán và Ngoại ngữ cùng với một tổ hợp tự chọn “tổ hợp Khoa học Xã hội” hay “tổ hợp Khoa học Tự nhiên” bao gồm ba môn thi và
– trung bình của sáu môn thi đó phải đạt ≥ 6,5 điểm và không môn nào < 4,0 điểm,
– có Chứng chỉ DSD I hoặc DSD II được cấp bởi KMK và
– có xác nhận của Điều phối viên DSD.

Điều kiện 5: Để đáp ứng điều kiện học Đại học tại Đức. Học sinh, Sinh viên thuộc mục (1.) đến mục (4.) phải nộp Chứng nhận hoặc Chứng chỉ APS của Bộ phận Kiểm tra Học vấn thuộc Đại sứ quán Đức Hà Nội.

Chi tiết hơn về lộ trình du học đại học tại Đức, mời các bạn tham khảo: https://hsedu.vn/category/du-hoc-dai-hoc-duc/