Bạn đang băn khoăn với các lựa chọn ngành nghề khi du học tại Đức?
Bạn không biết các ngành học tại Đức tương đương với các ngành như ở Việt Nam như thế nào?
Qua bài viết này, HSedu sẽ giúp các bạn hiểu về các chuyên ngành và khối ngành học tại Đức, giúp bạn phần nào trong việc định hướng chọn ngành học sau này.

Dưới đây là bàng phân chia các ngành học tại Đức của Anabin. Theo như bảng phân chia nhóm ngành của Anabin, nếu các bạn đỗ một trong những ngành thuộc nhóm ngành nào sẽ được chuyển học một ngành trong cùng nhóm ngành đó với cùng một điều kiện.

Các “khối” ngành học tại Đức

Để chuẩn bị cho việc học các chuyên ngành tại Đức, tất cả mọi sinh viên cần chuẩn bị trong 1 khóa học dự bị với các khối dự bị như sau:

Trường Đại học Tổng hợp Universität, Đại học Kỹ Thuật (Technische Universität)

Khối T: Cho các ngành Khoa học Kỹ thuật, Toán học và Khoa học Tự nhiên (ngoại trừ các Ngành Sinh học)

Khối M: Cho các ngành Y học và Sinh học

Khối W: Cho các ngành Kinh tế học và Khoa học Xã hội

Khối G: Cho các ngành Nhân văn học, Xã hội học, Mỹ thuật, Nhạc và Ngành Đức ngữ

Khối S: Cho các ngành Ngôn ngữ (ngoại trừ ngành Đức ngữ)

Trường Đại học Khoa học ứng dụng (Fachhochschule)

Khối TI: Chuẩn bị cho các ngành Khoa học Kỹ thuật

Khối WW: Chuẩn bị cho các ngành Khoa học Kinh tế

Khối GD: Chuẩn bị cho các ngành Nghệ thuật

Khối SW: Chuẩn bị cho các ngành Khoa học Xã hội

Khối DÜ: Chuẩn bị cho các ngành Phiên dịch, Dịch thuật