THÔNG TIN MỚI QUAN TRỌNG VỀ VIỆC TIẾP NHẬN ĐƠN XIN CẤP THỊ THỰC.

Image result for ĐẠI SỨ QUÁN ĐỨC

TỪ NGÀY 19/3/2020, ĐẠI SỨ QUÁN ĐỨC TẠI VIỆT NAM TẠM DỪNG NHẬN ĐƠN XIN CẤP THỊ THỰC ĐẾN KHI CÓ THÔNG BÁO MỚI, TRỪ CÁC TRƯỜNG HỢP SAU:

1.Đơn xin cấp thị thực tái nhập cảnh để quay về nơi cư trú tại Đức

2.Đơn xin cấp thị thực của những đương đơn có nhiệm vụ hoặc nhu cầu tối cần thiết, bao gồm:

+ Nhân viên y tế, nhà nghiên cứu y tế, nhân viên điều dưỡng (không phải là học viên),

+ Người thường xuyên đi qua lại biên giới, nhân viên vận chuyển hàng hóa và những lĩnh vực cần thiết khác (ví dụ phi hành đoàn),

+ Nhân viên Ngoại giao, nhân viên các tổ chức quốc tế, quân nhân, nhân viên hỗ trợ nhân đạo đang làm nhiệm vụ

+ Khách quá cảnh

+ Hành khách buộc phải quay lại Đức vì lý do gia đình

+ Những người cần được bảo trợ quốc tế hoặc về lại Đức vì những lý do nhân đạo khác

Nguồn: https://vietnam.diplo.de